شماره تماس 021-47708000
پرداخت در محل فعال است فقط تهران
آدرس اینرتنتی https://www.technolife.ir
شهر تهران
خرید حضوری دارد