شماره تماس 021-66453272
پرداخت در محل فعال است فقط تهران
آدرس اینرتنتی https://berozkala.com
شهر تهران
خرید حضوری ندارد