شماره تماس 09382313043
شماره تماس 021-77093019
پرداخت در محل فعال است فقط تهران
آدرس اینرتنتی https://www.tnda.shop
شهر تهران
خرید حضوری ندارد