محصولی هست که من در موردش خیلی باهاتون صحبت نکرده بودم و خصوصا توی این مدت روش تمرکز کردم ببینم چه قدر این محصول پر ادعا کارش رو درست انجام میده 🤭 ‎خب ، همونطو...

متاسفانه یا خوشبختانه من پوست مستعد جوشی دارم (خوشبختانه به این دلیل که اگر مثل من هستین‌کاملا درکتون میکنم و میتونم تجربه ام رو در اختیارتون بذارم) . در واقع م...