فروشگاه خودتان را رایگان ثبت کنید

فروشگاه اینرنتی و مجازی یا فروشگاه فیزیکی و ....

لطفا برای ثبت فروشگاه یا ثبت تبلیغات در تلگرام پیام بزارید

پشتیبانی فروشندگان
کارشناسان تیاندا ، پس از بررسی وب سایت و اینماد ، طی 3 الی 5 روز کاری وب سایت شما را ثبت می کنند. فروشگاه هایی که وب سایت ندارند ، اطلاعات آن ثبت می شوند و پس از آماده شدن زیرساخت در وب سایت تیاندا ، با آنها تماس گرفته می شود که اطلاعات هویتی و قرارداد برای ما ارسال کنند.